شعر ها و نوشته های شخصی برامکه
سلام

سلام دوستان از این به بعد اینجام

...............................

................

....

کابوس

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳٩۱/۱/٢٢ - محمود رضا برامکه